Bra hjälpmedel vid diabetes

Diabetes är en sjukdom som påverkar många kroppsfunktioner. När halten av socker stiger i blodet, blir till det en negativ påverkan på blodkärlen. Alla celler i kroppen behöver socker som energi och det är hormonet insulin som reglerar detta.

Om halten av socker stiger i blodet kan blodkärlen skadas. Vidare kan inte våra celler ta hand om sockret vi får i oss med kosten och energinivån sjunker. Hitta mer information om sjukdomen på nätet.

Påverkan på blodcirkulationen

Vid långvarigt höga blodsockervärden finns risk att blodkärlen blir trängre, särskilt i de finare blodkärlen i fötterna. Längre tillbaks i tiden, var det inte ovanligt med amputationer av ben hos äldre diabetiker. I dag ser vi inte de följdsjukdomarna alls lika ofta, då vi idag har andra möjligheter att behandla med olika sorters insulin. Emellertid är det alltid särskilt viktigt för diabetiker med fotvård och bra strumpor och skor. Klicka här om du vill ta del av ett brett utbud av strumpor.

Risk för svårläkta sår

När du har diabetes löper du alltid en viss risk för att få svårläkta sår. Dock finns det mycket att göra för att förhindra sår. Framför allt följ de råd som sjukvården ger, men också att vara fysiskt aktiv och noga med att ta hand om dina fötter.